Κόσμος 86 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 1468
Συνολικός αριθμός χωριών: 3.198 (2.18 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 1.567
Χωριά βαρβάρων: 1.631
Χωριά με bonus: 330
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 21 ημέρες
Χρήστες on-line: 54
Αριθμός μηνυμάτων: 8.411 (5.73 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 2.326 (1.58 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 22.467 (15.30 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 372 (0.25 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 99
Αριθμός παικτών σε φυλές: 833
Συνολικοί πόντοι: 1.785.561 (1.216 ανά παίκτη, 558 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 10.067.445
 • 9.933.603
 • 11.030.766
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 535.049
 • 295.729
 • 246.487
 • 38.214
 • 79.464
 • 120.160
 • 426
 • 6.032
 • 12.200
 • 1.201
 • 1.117
 • 77
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 364
 • 201
 • 168
 • 26
 • 54
 • 82
 • 0
 • 4
 • 8
 • 1
 • 1
 • 0
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 167
 • 92
 • 77
 • 12
 • 25
 • 38
 • 0
 • 2
 • 4
 • 0
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: Vagvalor12
Η νεότερη φυλή: GOLD 2

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 07:14